המועצה

מי אנחנו

המועצה האקדמית למדיניות לאומית מברכת את ד"ר רונן שובל על בחירתו ליו"ר 

המועצה האקדמית למדיניות לאומית היא עמותה אל-מפלגתית המאוחדים בדאגה לביטחונה של מדינת ישראל ולצביונה היהודי. חברי החוג הם פרופסורים, חוקרים, מדענים ומרצים, אנשי צבא בכירים, מוסמכים לרבנות ושופטים בדימוס. אנו תומכים בעקרונות הבאים ופועלים לקידומם:


ארץ ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי: יו"ש והגולן הם חלקים בלתי נפרדים של ארץ ישראל. לכל יהודי עומדת הזכות לחיות בביטחון ותחת ריבונות ישראלית בכל חלק של הארץ. אנו מתנגדים בתוקף למסירת חלק כלשהו של ארץ ישראל לשליטת גורם זר.


מורשת יהודית: תוכניות החינוך ומערכת המשפט של ישראל צריכות להתבסס על מורשת ישראל ועל הערכים הלאומיים, במטרה לשמר את אופייה היהודי של מדינת ישראל.


כלכלת שוק חופשי: המערכות הפוליטיות והכלכליות של ישראל צריכות לאמץ עקרונות של כלכלת שוק חופשי, לבטל העדפות פוליטיות ולצמצם מעורבות ממשלתית, במטרה לאפשר למדינת ישראל לממש את כושרה הכלכלי.

במועצה יכולים להיות חברים כל בעלי התואר השלישי, רופאים ורופאי שיניים, מוסמכים לרבנות, קצינים במיל' מדרגת אל"מ ומעלה ושופטים בדימוס. כחברים נלוים יכולים להרשם כל התומכים במטרות החוג ופעולותיו.

רשימת יושבי הראש בעבר:

· פרופ' יוסף רבני (1987-1989)
· פרופ' אסא ליפשיץ (1989-1991)
· פרופ' חיים לבנון (1991-1993)
· פרופ' אריאל כהן (1993-1994).
· פרופ' ישראל חנוקוגלו (1995-1996)
· פרופ' צבי אופיר ז"ל (1996)
· פרופ' עזרה זוהר (1997-1999)
· פרופ' אלי פולק (1999-2001)
· ד"ר רון בריימן (2001-2005)
· ד"ר אמי רוזנבלו (2005-2007)
· פרופ' אלי פולק (2007-2009)
· פרופ' אלישע האס (2009-2011)
· ד"ר גבריאל אביטל (2013- 2011)
· פרופ' אריה אלדד (2013-2015)

 

החלפות חפצים | דף הבית | טיפולי רוזציאה