מחקרים

The Legal Foundation and Borders of Israel Under I

The Legal Foundation and Borders of Israel under international Law The Legal Foundation and Borders of Israel under international Law offers a comprehensive and systematic legal treatment of Jewish national and political rights to all of the land of Israel

ספר זה מציג תפיסה משפטית מלאה בנוגע לזכויות היהודים על ארץ ישראל

book